FAQ

De oren

Geluid en het gehoor

Wanneer wordt het geluid gevaarlijk voor mijn oren?

Het geluid wordt gevaarlijk als het storend of schadelijk is voor het gehoorsysteem. Dat is het geval wanneer de intensiteit van het geluid, uitgedrukt in decibels (dB), het vermogen van het oor om geluid op te vangen, overschrijdt. Vanaf 85 dB is het geluid schadelijk.
Naargelang van de duur van de blootstelling aan het geluid is het mogelijk dat we tijdelijk minder goed horen, of fluittonen of oorsuizingen (tinnitus) ervaren. Hoe meer we aan het geluid worden blootgesteld, hoe kwetsbaarder het gehoorsysteem wordt en hoe sneller het veroudert.
Vanaf een geluid hoger dan 110 dB kan het oor ogenblikkelijk worden aangetast. Zo kan slechts één luttele minuut in de nabijheid van luidsprekers tijdens een concert al voldoende zijn om het trommelvlies te scheuren. De doofheid kan dan blijvend zijn.

Meer informatie in ons dossier Waarom ons beschermen tegen het geluid?

Mijn oren suizen. Is dit nu tinnitus?

Tinnitus of oorsuizen is een onaangenaam geluid dat we horen zonder dat het er in werkelijkheid is. Het kan gaan om oorsuizen, fluittonen of een soort geratel dat we tijdelijk horen, bijvoorbeeld na langdurige blootstelling aan een sterk geluid.
Oorsuizen kan ook chronisch zijn. In dit geval kan dat het resultaat zijn van een aantasting van het binnenoor na een geluidstrauma of kan het opduiken met de leeftijd.

Kan je doof worden van geluid?

Ja, als het gehoorsysteem wordt blootgesteld aan een hevig geluidstrauma of aan herhaalde geluidstrauma’s. In het eerste geval kan het trommelvlies scheuren door het geluid, wat resulteert in onmiddellijke doofheid. In het tweede geval vernietigen de vele blootstellingen aan schadelijke geluiden de gehoorcellen geleidelijk aan en deze zijn niet in staat zich te herstellen.

Moet je jaarlijks een afspraak maken bij een neus-, keel- en oorspecialist net zoals bij de tandarts?

Nee, het heeft geen enkel nut om elk jaar uw gehoor te laten controleren als u geen problemen ondervindt. Voor kinderen is het wel interessant om minstens één keer tijdens hun kindertijd hun gehoor te laten controleren.

Ik hoor slecht. Wanneer moet ik naar de dokter?

Als u langer dan een paar uur na elkaar minder goed hoort, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met een neus-, keel- en oorspecialist. Hij zal een diagnose stellen en u advies geven over eventuele te overwegen behandelingen.

Mijn kind heeft vaak last van oorontstekingen. Loopt hij/zij kans om doof te worden?

Soms kan uw kind ongemerkt een oorontsteking hebben. Dat is het geval voor een sereuze oorontsteking (lijmoor) die niet of nauwelijks pijn veroorzaakt. Als deze ontstekingen niet worden behandeld, dan kunnen ze het gehoorsysteem aantasten en er de oorzaak van zijn dat men minder goed hoort.

Hoe moeten we de vermindering van het geluid in dB opvatten?

Elke soort gehoorbescherming van Quies geeft een andere soort verzachting aan het geluid.
We nemen het voorbeeld van de soorten was van Quies die voor een vermindering van 27 dB zorgen.

De SNR (Single Number Rating) is een algemene geluidsverzwakkingsindex, m.a.w. het gemiddelde van alle waarden bij elkaar genomen.

SNR (Single Number Rating) 27
H (High Level) 29
M (Medium Level) 23
L (Low Level) 21

De getallen 29, 23 en 21 die overeenkomen met de gemiddelde geluidsverzwakking in decibels, respectievelijk in hoge (H), gemiddelde (M) en lage (L) hertzfrequenties.

In een tweede tabel staat het volgende :
– de frequenties uitgedrukt in hertz (Hz): 7 geteste frequenties (tussen 125 en 8000)
– de gemiddelde geluidsverzwakking uitgedrukt in decibels (dB):
Voorbeeld: op een frequentie van 125 Hz bedraagt de geluidsvermindering 25,6 dB.
– het Ecart-type uitgedrukt in decibels (dB): dit vertegenwoordigt het verschil tussen de gemiddelde geluidsverzwakking en de APV (aangenomen beschermingswaarde) ;
APV (Assumed Protection Values = aangenomen beschermingswaarde) uitgedrukt in dB: Dit cijfer duidt op de kwaliteit van de geluidsverzwakking en is het resultaat van een numerieke berekening.

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Gemiddelde geluidsverzwakking (dB) 25,6 22,5 23,9 25,5 34,7 40,3 39,8
Ecart-type (dB) 4,1 2,9 3,1 4,0 3,3 2,9 4,5
APV (dB) 21,5 19,6 20,8 21,5 31,4 37,4 35,3

Deze tabellen tonen de resultaten van de testen die werden uitgevoerd door het ‘Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS)’ volgens de EN 352-2-norm: 2002 (deze norm bepaalt de kenmerken van de oordopjes ter bescherming tegen het geluid en ook de testmethoden waarmee deze kenmerken gecontroleerd kunnen worden).

Voor een goed begrip :
Als een toestel een geluid met een intensiteit van 100 dB uitzendt aan een frequentie van 1000 Hz. Bij deze frequentie verzwakt de was van Quies het geluid met 21,5 dB (APV).
Met een eenvoudige aftrekoefening, 100-21,5 = 78,5, bekom je dan de restwaarde die lager ligt dan 85 dB. De was van Quies wordt dus beschouwd als een afdoende bescherming.

De verzorging van de oren

Moet je je oren elke dag reinigen?

De oorschelp wel, maar niet de gehoorgang, want die heeft een dun laagje oorsmeer nodig ter bescherming. Reinig elke dag voorzichtig de oorschelp, maar ga niet tot in de gehoorgang. Reinig één tot twee keer per week de gehoorgang met behulp van een oorspray zonder drijfgas of met aangepaste oorstokjes. Ga in dat geval niet dieper dan 1 cm in de gehoorgang om het trommelvlies niet te beschadigen. Dat is ook de reden waarom kinderen hun oren niet mogen reinigen zonder toezicht: hun gehoorgang is korter dan die van volwassenen en het risico om de gang of het trommelvlies te beschadigen, is dan ook groter.

Kan een klassiek ‘wattenstaafje’ gevaarlijk zijn voor mijn oren?

Als u een wattenstokje te diep in de gehoorgang steekt of te hevig wrijft, loopt u het risico om de huid van de gehoorgang of het trommelvlies te verwonden. Voor een goed gebruik mag het wattenstaafje niet dieper dan 1 cm in de gehoorgang worden ingebracht. Daar bevinden zich de oorsmeerklieren. Draai een paar keer naar de buitenkant van de gehoorgang toe om het oorsmeer te verwijderen, zodat het zich niet opstapelt binnen in het oor.

Geef de voorkeur aan wattenstaafjes waarvan de vorm de anatomie van het oor respecteert en laat kinderen ze niet alleen gebruiken. Omdat hun gehoorgang korter is, is het risico op een ontsteking van de huid of verwonding van het trommelvlies groter.

De oorsmeerproppen

Waarvoor dient oorsmeer?

Deze van nature door ons lichaam afgescheiden was smeert de binnenkant van onze gehoorgang. Daardoor is die beschermd tegen irritaties en microben.

Meer informatie in ons dossier Hoe vermijd je oorsmeerproppen?

Hoe worden oorsmeerproppen gevormd?

Soms gebeurt het dat oorsmeer niet op een correcte manier wordt afgevoerd. Het klontert samen met stof en de huidschilfers van de gehoorgang, met als resultaat een prop die diezelfde gehoorgang blokkeert. We hebben dan het gevoel dat we minder goed horen en we kunnen zelfs een evenwichtsstoornis of duizeligheid ervaren. Er zijn dus aangepaste oplossingen nodig om het smeer te verwijderen.

Meer informatie in ons dossier Hoe vermijd je oorsmeerproppen?

Produceren sommigen meer oorsmeer dan anderen?

Ja. De hoeveelheid en de consistentie van het afgescheiden oorsmeer hangen af van genetische factoren. Bovendien kan een smallere of te bochtige gehoorgang aanleiding geven tot een hogere productie van oorsmeer of tot een moeilijkere natuurlijke afvoer. Ook gehoorapparaten dragen, waarbij de broze huid van de gehoorgang wordt geïrriteerd, kan het risico op een prop verhogen.

Anderzijds verhoogt een te frequente reiniging de hoeveelheid oorsmeerproductie.

Meer informatie in ons dossier Hoe vermijd je oorsmeerproppen?

Oorontstekingen

Wat is een uitwendige oorontsteking?

De uitwendige oorontsteking, in de volksmond zwemmersoor genoemd, is een aandoening van de huid van de gehoorgang. De ontsteking is geen infectie, maar wordt vaak veroorzaakt door een slechte hygiëne: de uitwendige gehoorgang te nadrukkelijk of op een onhandige manier reinigen, de oren na het zwemmen niet goed afdrogen, koptelefoons van een slechte kwaliteit gebruiken, enz. De gehoorgang is verwond, de huid is geïrriteerd en jeukt. Als het letsel niet wordt verzorgd, kan het verergeren en de jeuk kan ondraaglijk worden. Er is kans op een zeer pijnlijke infectie.

Zijn oorontstekingen dezelfde in de zomer als in de winter?

Nee. In de zomer treden er meer uitwendige oorontstekingen op: de huid is geïrriteerd doordat er meer wordt gezwommen en door het zweten. In de winter kunnen infecties middenoorontstekingen veroorzaken, vaak als gevolg van een verkoudheid.

Mijn kind heeft vaak last van oorontstekingen. Loopt hij/zij kans om doof te worden?

Soms kan uw kind ongemerkt een oorontsteking hebben. Dat is het geval voor een sereuze oorontsteking (lijmoor) die niet of nauwelijks pijn veroorzaakt. Als deze ontstekingen niet worden behandeld, dan kunnen ze het gehoorsysteem aantasten en er de oorzaak van zijn dat men minder goed hoort.

Bij mijn kind zijn buisjes ingeplant, moet ik het beschermen tegen water?

Bij buisjes wordt inderdaad aangeraden om te vermijden dat er water in het oor stroomt en zo een infectie veroorzaakt. Een aangepaste gehoorbescherming is onmisbaar, naast het dragen van een oorband speciaal voor het bad voor een optimale bescherming.

Oren en druk

Onder water of in het vliegtuig doen mijn oren pijn. Waarom?

Dat is te wijten aan de externe drukverschillen. Als je duikt of je bevindt je op een hoogte, is er een drukverschil tussen de lucht buiten en binnen in het lichaam. Dit verschil kan een onaangenaam gevoel van verstopte oren of een zeer acute pijn veroorzaken, de tijd die het oor nodig heeft om de drukverschillen op te vangen aan beide kanten van het trommelvlies.

Meer informatie in ons dossier Gevoelige oren: waarom doen water en druk pijn?

Snurken

Waarom snurkt iemand?

Snurken wordt veroorzaakt door het verslappen van de spieren en weefsels van de mond die gedeeltelijk de luchtstroom blokkeren. Als de slapende persoon inademt, trillen de weefsels van het gehemelte en de keel, en dat veroorzaakt het geluid dat wij snurken noemen.

Met de leeftijd neemt het snurken toe, want de weefsels verliezen aan spanning. Ook een tijdelijke verstopte neus, zoals bijvoorbeeld een verkoudheid, opgezette amandelen of overgewicht kunnen snurken in de hand werken.

Meer informatie in ons dossier Waarom is snurken hinderlijk?

Is snurken gevaarlijk voor de gezondheid?

Snurken brengt op lange termijn geen gevolgen voor de gezondheid met zich mee, behalve in het geval van slaapapnoe. De adem stokt, wat lang of minder lang kan duren, en verhoogt het risico op een hoge bloeddruk en problemen met hart- en bloedvaten.

Wat is slaapapnoe?

Het is een moment waarop de slapende persoon niet ademt. Dit stokken van de adem duurt gemiddeld 10 tot 30 seconden. Hierdoor wordt de slaap verstoord en dat leidt tot vermoeidheid bij het wakker worden en slaperigheid overdag. Op langere termijn verhoogt dit het risico op een hoge bloeddruk en problemen met hart- en bloedvaten.

Wanneer moet u naar de dokter bij snurken?

Als u niet de indruk heeft dat u bij het ontwaken goed uitgerust bent of als uw gesnurk zo luidruchtig is dat uw partner niet goed kan slapen, raadpleegt u best uw behandelende arts. Zo kan indommelen overdag ook het gevolg zijn van slaapapnoe ‘s nachts. In dit geval moet u echt naar de dokter.

Droge ogen en lenzen

Waarom zijn mijn ogen geïrriteerd?

Rode branderige of jeukende ogen, het gevoel van zand in het oog, zijn allemaal symptomen van het droge-ogensyndroom. In normale omstandigheden knipperen we per minuut zo’n 15 keer met onze ogen zodat het oppervlak van onze ogen beschermd wordt door een traanlaagje. Maar als we lenzen dragen of we staren te lang naar een voorwerp, zoals een boek of een scherm, dan knipperen we onbewust minder met onze ogen. De ogen worden daardoor onvoldoende gesmeerd en raken geïrriteerd. De oplossing bestaat eruit om de ogen regelmatig rust te gunnen en ze te smeren met een fysiologisch serum of kunstmatige tranen.

Meer informatie in ons dossier Waarom zijn mijn ogen droog?

Op het vliegtuig worden mijn ogen geïrriteerd door mijn lenzen. Waarom?

De zeer droge lucht in het vliegtuig droogt de ogen uit. Het is dus belangrijk om uw ogen te smeren met een aangepaste kunstmatige traanlaag. En het is zelfs nog beter om uw bril te dragen in plaats van uw lenzen als de vlucht langer dan 3 uur duurt.

Net zoals u uw ogen beschermt, dient u ook uw oren te beschermen tegen de druk door gehoorbescherming te dragen die speciaal is bestemd voor in het vliegtuig.

Mag ik mijn lenzen reinigen met water?

Water is een drager van kiemen en de pH ervan is niet aangepast aan de gevoeligheid van uw ogen. Het is absoluut noodzakelijk dat u uw lenzen reinigt met een aangepaste oplossing. Daarbij leeft u de gebruiksaanwijzing en de vervaldatum van het product na.

Ik draag lenzen. Mag ik mij opmaken?

Ja, als u vermijdt dat de producten zich op het hoornvlies afzetten en uw ogen irriteren. Reinig uw lenzen dus met een aangepaste oplossing en breng ze in voordat u zich opmaakt. Breng de cosmetica aan op uw oogleden en de buitenkant van uw wimpers, en vermijd daarbij de binnenkant van het oog. Ga voor crèmes die minder vluchtig zijn dan poeder.