hearing_image
Het gehoor, waardevol en schaars

Het slakkenhuis, het gehoororgaan, telt maar ongeveer 15 000 cellen. Dat is heel weinig in vergelijking met de miljoenen cellen in onze ogen.
De waardevolle cellen van het gehoor zijn zeer broos en worden niet vernieuwd. Ze moeten dus worden beschermd!

Gehoor: Kan geluid gevaarlijk zijn?

Onze oren vangen de tonen op waardoor wij onze omgeving kunnen begrijpen, maar dat betekent ook dat ze bijzonder gevoelig zijn voor lawaai. Ons gehoor heeft tijdens ons leven zwaar te lijden en neemt af naarmate we ouder worden. Hoe kunnen we het beschermen?

Tonen, een kwestie van goede trillingen

Een toon is een golf die zich verspreidt in de vorm van een drukverschil. Hij wordt bepaald door:
– de frequentie ervan, die hoger of minder hoog is: Het menselijke oor vangt tonen op van 16 Hertz (Hz) voor de laagste frequentie tot 20 000 Hz voor de hoogste frequentie ;
– de intensiteit ervan, die sterker of minder sterk is, uitgedrukt in decibels (dB) ;
– de duur ervan.

De geluidsgolven dringen onze oren binnen en doen onze trommelvliezen trillen. Op hun beurt doen de trommelvliezen het binnenoor trillen waar zich het slakkenhuis, het gehoororgaan, bevindt. De cellen daarvan zetten de trillingen om in een zenuwimpuls die de gehoorzenuw naar de hersenen voert.

Als tonen lawaai worden, dreigt er gevaar

Wordt u blootgesteld aan schadelijke geluiden?

Ja, als:
– u niet kunt praten zonder te roepen met een gesprekspartner die zich amper op een meter van u bevindt ;
– een automobilist het geluid van uw autoradio hoort, ook al zijn de ramen van zijn voertuig dicht ;
– een reiziger in de trein of metro duidelijk de muziek hoort die uit uw walkman schalt.

Tonen worden lawaai als het storend of schadelijk is voor ons gehoorsysteem.
In de natuur zijn weinig tonen sterk. Maar in onze moderne omgeving is dat niet het geval. Jammer genoeg zijn onze oren niet dermate geëvolueerd dat ze ons op een doeltreffende manier hiertegen beschermen.

Wanneer de intensiteit van het geluid het vermogen van het oor om het geluid op te vangen, overschrijdt, dreigt er gevaar. Deze intensiteit wordt in decibels (dB) uitgedrukt.
– Geluid lager dan 85 dB brengt geen risico voor het gehoor met zich mee. Een stofzuiger of het gesnurk van iemand die slaapt, bereikt vlot deze waarden.
– Vanaf 85 dB is het geluid schadelijk. Hoe meer decibels, hoe groter het gevaar. In discotheken flirt het geluid met 100 dB.
De risico’s? Een tijdelijke auditieve vermoeidheid, oorsuizen, een onomkeerbaar gehoortrauma, zelfs het scheuren van het trommelvlies.

Wanneer dreigt er gevaar?

 

Pijngrens
Gevarengrens
Risicogrens
Scheuren van het trommelvlies

Impulsgeluiden (aanvangspiek) zijn uiterst gevaarlijk. Het gaat om pure tonen met een hoge frequentie zoals de hoge tonen van een geluidsinstallatie bij het afstellen, de knallen van vuurwapens…Hierbij kan het trommelvlies onmiddellijk scheuren, wat gepaard gaat met een helse pijn. De doofheid kan dan blijvend zijn.

Gehoortrauma

Veroorzaakt door de blootstelling aan sterke geluiden, eenmalig of herhaald (85 dB gedurende 8 opeenvolgende uren over een lange periode).
Het slakkenhuis wordt onomkeerbaar aangetast. Het gehoor herstellen kan niet meer, want de cellen met trilharen van het slakkenhuis worden gaandeweg vernietigd. De doofheid treedt in. Dit kan ook leiden tot tinnitus (oorsuizen, fluittonen, kloppend geluid).

Maskerend effect

Aanwezigheid van zeer lage frequenties die hogere frequenties maskeren waardoor deze moeilijk te horen zijn (bijv.: proberen een gesprek te verstaan op een lawaaierige plek). In het dagelijkse leven maakt het maskerend effect een gesprek in het lawaai zo goed als onmogelijk. Het onmiddellijke resultaat is vermoeidheid en dat kan gevaarlijk zijn, vooral in het kader van industriële arbeid (oriëntatieproblemen, verminderde aandacht).

Auditieve vermoeidheid

Gevoel van tijdelijk minder horen met fluittonen of oorsuizen (tinnitus). Dit treedt op na een langdurige blootstelling aan een sterk geluid (vanaf 60 dB) en verdwijnt na rust in een stille omgeving.

LEZERSBRIEVEN Duur dB
Vliegtuig dat opstijgt op 100 meter < 1min 130
Dicht bij de geluidsboxen tijdens een concert 1 min 120
Wettelijke limiet in discotheken 45 min 105
Claxon – Pikhamer op 2 m 2 u 100
Walkman die luid staat – Politiesirene 7 u 95
Geblaf – Grasmaaier 20 u 90
Schoolkantine 40 u 85
Straat met veel verkeer – Stofzuiger 80
Luidruchtig klaslokaal – Gesnurk van iemand die slaapt 70
Drukke markt – printer 60
Rustig restaurant 50
Rustig appartement 40
Slaapkamer 30
Het getik van een uurwerk – Lichte wind in de bomen 20
Geritsel van een blad – Woestijn 10
Akoestisch laboratorium – Gehoordrempel 0
Bescherm uw oren

– Controleer het geluidsniveau van uw walkman, hifiketen of autoradio.
– Luister niet langer dan één uur per dag naar muziek met een koptelefoon.
– Neem elk uur een pauze van 10 minuten in de stilte.
– Laat uw oren minstens 12 uur rusten na een concert of een avondje uit in een discotheek.
Als u aan geluidsoverlast wordt blootgesteld, denk dan aan gehoorbescherming. Deze bescherming is bijzonder doeltreffend en zeer discreet.

Bescherm u tegen lawaai met de gehoorbescherming van Quies :

Gehoorbescherming uit was, uit natuurlijke was voor een langdurig gebruik
Gehoorbescherming uit schuim, om de sterke geluiden te verzwakken
Gehoorbescherming met een koordje, voor sporadisch gebruik.